ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )   Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0117680 )  (0490 ) Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Сприяння в роботі асоціації органів місцевого самоврядування
5. Мета бюджетної програми
Одержувати методичну, організаційну, матеріальну допомогу та підтримку асоціації у вірішенні питань, які відносяться до її статутної діяльності
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
 
  Усього 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма Веселівської сільської ради -члена асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області на 2019 рік 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
 
  УСЬОГО 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Затрат                      
1 сума членських внесків, які підлягають сплаті грн. Програма Веселівської сільської ради -члена асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
  Продукту                      
2 сума членських внесків, які планується сплатити грн. Кошторис 1200,00 0,00 1200,00 1200,00 0,00 1200,00 0,00 0,00 0,00
  Ефективності                      
3 розмір членських внесків за один квартал грн. Програма Веселівської сільської ради -члена асоціації органів місцевого самоврядування в Харківській області 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
  Якості                      
4 питома вага членських внесків, які планується сплатити до суми членських внесків, що підлягають сплаті відс. внутрішній облік 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
                             
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)