ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )   Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0117461 )  (0456 ) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Інженерне устаткування та створення зручної вулично-дорожньої мережі
5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури 550000,00 0,00 550000,00 398372,40 0,00 398372,40 -151627,60 0,00 -151627,60
 
  Усього 550000,00 0,00 550000,00 398372,40 0,00 398372,40 -151627,60 0,00 -151627,60
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма економічного і соціального розвитку Веселівської сільської ради на 2019 рік 550000,00 0,00 550000,00 398372,40 0,00 398372,40 -151627,60 0,00 -151627,60
 
  УСЬОГО 550000,00 0,00 550000,00 398372,40 0,00 398372,40 -151627,60 0,00 -151627,60
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Затрат                      
1 площа вулично-дорожньої мережі, всього км. звіт про дорожньо-мостове господарство 28,50 0,00 28,50 28,50 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00
  Продукту                      
2 площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тис.кв.м звіт про дорожньо-мостове господарство 1,00 0,00 1,00 1,20 0,00 1,20 0,20 0,00 0,20
  Ефективності                      
3 середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі грн. внутрішній облік 550,00 0,00 550,00 545,70 0,00 545,70 -4,30 0,00 -4,30
  Якості                      
4 динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком відс. внутрішній облік 90,91 0,00 90,91 109,09 0,00 109,09 18,18 0,00 18,18
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
                             
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)