ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )   Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0117367 )  ( 0490) Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості
 
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості
2 Посилення медицини первинного рівня
5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфрастуктури територій
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Будівництво амбулаторії загальної практики-сімейної медицини по вул.Центральній, 74А, с. Веселе Балаклійського району Харківської області
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення будівництва об'єкту 0,00 4432412,00 4432412,00 0,00 4420722,80 4420722,80 0,00 -11689,20 -11689,20
 
  Усього 0,00 4432412,00 4432412,00 0,00 4420722,80 4420722,80 0,00 -11689,20 -11689,20
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма економічного і соціального розвитку Веселівської сільської ради на 2019 рік 0,00 4432412,00 4432412,00 0,00 4420722,80 4420722,80 0,00 -11689,20 -11689,20
 
  УСЬОГО 0,00 4432412,00 4432412,00 0,00 4420722,80 4420722,80 0,00 -11689,20 -11689,20
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Затрат                      
1 обсяг будівництва м.кв. проектно-кошторисна документація 0,00 332,87 332,87 0,00 332,87 332,87 0,00 0,00 0,00
  Продукту                      
2 кількість об'єктів, які планується побудувати од. проектно-кошторисна документація 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00
  Ефективності                      
3 середні витрати на будівництво одного об'єкта грн. кошторис 0,00 4432412,00 4432412,00 0,00 4420722,80 4420722,80 0,00 -11689,20 -11689,20
  Якості                      
4 рівень готовності об'єкта будівництва відс. проектно-кошторисна документація, договори 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
                             
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)