ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік"Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"

 

                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                      Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.  ( 0100000 ) Веселівська сільська рада Балаклійського району Харківської області
  (код) (найменування головного розпорядника )
2.  ( 0110000 )   Веселівська сільська рада
  (код) (найменування відповідального виконавця)
3.  ( 0113242 ) ( 1090 ) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
  (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п
Ціль державної політики
1 Стабілізація рівня життя всіх верств населення з поступовим підвищенням рівня добробуту
2 Надання адресної підтримки незахищеним верствам населення
5. Мета бюджетної програми
Поліпшення матеріального стану громадян, що зареєстрованя та мешкають на території ради і опинилися в скрутних життєвих обставинах. Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
                             
6. Завдання бюджетної програми

з/п
Завдання
1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою  
                            гривень

з/п
Напрями використання бюджетних коштів* Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги 57000,00 0,00 57000,00 54000,00 0,00 54000,00 -3000,00 0,00 -3000,00
 
  Усього 57000,00 0,00 57000,00 54000,00 0,00 54000,00 -3000,00 0,00 -3000,00
                             
                             
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми  
                            гривень

з/п
Найменування місцевої/ регіональної програми Затверджено у паспорті бюджетної
програми
Касові видатки
(надані кредити з бюджету)
Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Програма соціального захисту та надання допомоги населенню, які зареєстровані та мешкають на теритиорії Веселівської сільської ради на 2019 рік 57000,00 0,00 57000,00 54000,00 0,00 54000,00 -3000,00 0,00 -3000,00
 
  УСЬОГО 57000,00 0,00 57000,00 54000,00 0,00 54000,00 -3000,00 0,00 -3000,00
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

з/п
Показники Одиниця виміру Джерело інформації Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) Відхилення
загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Продукту                      
1 кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги осіб Рішення виконавчого комітету 37,00 0,00 37,00 36,00 0,00 36,00 -1,00 0,00 -1,00
  Ефективності                      
2 середній розмір одноразової фінансової допомоги грн. Кошторис 1628,57 0,00 1628,57 1500,00 0,00 1500,00 -128,57 0,00 -128,57
  Якості                      
3 динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком) відс. Внутрішній облік 105,70 0,00 105,70 102,90 0,00 102,90 -2,80 0,00 -2,80
Аналіз стану виконання результативних показників
 
                             
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 
                             
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
  Сільський голова   Остапчук Н.В.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)  
  Головний бухгалтер   Смірнова О.Є.  
                  (підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)