ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

LXXVIІ сесія VІ скликання

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський  район

 

Веселівська сільська рада

LXXVΙΙІ  сесія   VΙ скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

Від 27 лютого 2015 року                                              № 409/VΙ

 

 

Про внесення змін до рішення

сільської ради від 23 січня 2015 року

«Про місцевий бюджет на 2015 рік»

 

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного  кодексу України на підставі статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільська рада

 

ВИРІШИЛА

 

Ι. внести зміни до рішення від 23 січня 2015 року «Про місцевий бюджет на 2015 року» №395/VΙ виклавши його та додатки до нього в новій редакції:

 

1. Визначити на 2015 рік:

-  доходи місцевого бюджету у сумі 833 862 грн., в тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету  820 399 грн., доходи спеціального фонду місцевого бюджету 13 463 грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки місцевого бюджету у сумі 967 101 грн., в тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету 862 467 грн., видатки спеціального фонду місцевого бюджету 104 634 грн.;

 

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2015 рік у сумі 967 101 грн., у тому числі по загальному фонду 862 467 грн. та спеціальному фонду 104 634 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення.

 

3.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів місцевого бюджету  у сумі 16 000 гривень.

 

4. Затвердити на 2015 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

 

5. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду місцевого бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).

 

6. Затвердити в складі видатків місцевого бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  52 462 грн. згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Веселівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

8. Дозволити сільському голові укласти в Управлінні Державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області договір на отримання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету.

 

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно додатку № 5 до цього рішення.

 

10. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету розвитку  згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

11. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2015 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

 

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

13. Дозволити сільській раді в процесі виконання бюджету при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в межах загального і спеціального фонду за погодженням з постійною комісією з питань бюджету сільської ради з послідуючим затвердженням на сесії.

 

14. Дозволити сільському голові укладати з Районною радою угоду на  перерахування субвенції на утримання об’єктів спільного користування та підписувати зміни до неї з послідуючим затвердженням на сесії.

15.  Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію (голова комісії Скрипкіна Н.В.).

 

 

Сільський голова                                                                В.В.Петухов

                                                                                    

УКРАЇНА

Веселівська сільська рада

Балаклійського району Харківської області

    LХХVІІсесії скликання

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого  2015 року                                    410  / VІ         

 

Про направлення вільних залишків для                      капітального ремонту ФАПу с-ща Крючки                                                                                                                          

 

     Згідно листа Балаклійської районної державної адміністрації щодо фінансового забезпечення районної Програми соціально-економічного розвитку Балаклійського району на 2015 рік , керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільськарада

                                                    В И Р І Ш И Л А :

1. Направити вільні залишки Веселівської сільської ради в сумі  53 тис. грн. на капітальний ремонт ФАПу с-ща Крючки.

          

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  планово- бюджетну комісію ( Скрипкіна Н.В. ).

 

    Сільський голова                                 В. Петухов

                                                                                    

УКРАЇНА

Веселівська сільська рада

Балаклійського району Харківської області

    LХХVІІсесії скликання

 

                                      Р І Ш Е Н Н Я

27 лютого  2015 року                                      411  / VІ         

 

Про внесення змін до рішення LХХІVсесії                                VІ  скликання № 382  від 20.11.2014 року                           «Про використання коштів спеціального                                 фонду на ремонт доріг комунальної власності»                                                                                                                          

 

      Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільськарада

                                                    В И Р І Ш И Л А :

1. Використати кошти в сумі 38171 тис. грн. спеціального фонду та кошти в сумі 42068 тис.грн. загального фонду ( всього 80239 тис. грн.) на ремонт дороги комунальної власності селища Веселе вулиці Червоножовтнева.

          

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  планово- бюджетну комісію ( Скрипкіна Н.В. ).

 

    Сільський голова                                                 В. Петухов

УКРАЇНА

Веселівська сільська рада

Балаклійського району, Харківської області

LXXVIII сесії  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

                                                   

від 27 лютого  2015 року                                                                             414 /VІ

 

Про внесення змін до рішення № 99/VІ

X сесії VІ скликання від 12.05.2011 року

” Про надання громадянам за списком,

згідно з додатком, дозволу на розробку Проекту

землеустрою щодо відведення земельних ділянок,

загальною площею 4,00 га, в межах села Слабунівка.

 

            Розглянувши заяви гр. Глущенко Ольги Григорівни та гр. Глущенко Наталії Павлівни  з проханням про внесення змін до п. 2 рішення  № 99/VІ  X сесії VІ скликання від 12.05.2011 року  ”Про надання громадянам за списком, згідно з додатком, дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,загальною площею 4,00 га, в межах села Слабунівка”, у зв’язку з нестачею коштів для виготовлення та погодження Проекту землеустрою, керуючись ст. 12, 17, 33, 118, 121 та п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 26, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.      Внести зміни в п. 2 рішення № 99/VІ  X сесії VІ скликання від 12.05.2011 року  року 

”Про надання громадянам за списком, згідно з додатком, дозволу на розробку Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок,загальною площею 4,00 га, в межах села Слабунівка”, де слова ”надати на затвердження до Веселівської сільської ради до 01.05.2012 року замінити словами надати на затвердження до Веселівської сільської ради до 01.03.2016 року”.

 

2.      Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію у сферірегулюванняземельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою (голова комісії Гутник М.М.).

 

 

Сільський голова                                          В.В. Петухов

УКРАЇНА

Веселівська сільська рада

Балаклійського району  Харківської області

LXXVIII сесія  VІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  27 лютого 2015 року                                                                                                412 /VІ

Про затвердження Проекту землеустрою щодо

відведення  земельних ділянок для будівництва

обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд та ведення особистого

селянського господарствавас. Українка по вул. Мисливська, 21

 Балаклійського району Харківської області,

з ціллю подальшого отримання у власність.

            Розглянувши заяву гр.  Дуванової Любов Миколаївни, та наданий нею Проект землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарствава с. Українка по вул. Мисливська, 21 Балаклійського району Харківської області, керуючись ст. 12, 22, 33, 40, 86, 120, 121, 186 та п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. 26, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Проект землеустрою щодо відведення  земельних ділянок для обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та ведення особистого селянського господарствавас. с. Українка по вул. Мисливська, 21 Балаклійського району Харківської області розроблений ТОВ ”Підприємство ”Астра”, затвердити (додається).

2.Встановити, що загальна площа земельних ділянок становить 0,5494 га, з них 0,25 га – для Будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд , кадастровий номер – 6320286208:00:000:0020  та 0,2994 га – для ведення особистого селянського господарства кадастровий номер – 6320286208:00:000:00211.

3.Передати заявнику безкоштовно у приватну власність вищевказані земельні ділянки.

4. Спеціалісту землеустрою внести відповідні зміни до земельно-кадастрової  документації.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію у сферірегулюванняземельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою(голова Гутник М.М.).

                   Сільський голова                                          В.В. Петухов

УКРАЇНА

Веселівська сільська рада

Балаклійського району  Харківської області

LХХVIII сесії  VІ скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

від 27 лютого 2015 року                                                                             413 /VІ

 

 

Про скасування

рішенння LXXсесії VIскликання

від 12.06.2014 року за №  375/VI

 

            Розглянувши службову записку спеціаліста Цегельського Дмитра щодо скасування рішення LXX сесії VI скликання від 12.06.2014 року за №  375/VI      Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам,                                           за списком, згідно з додатком, та передачу їм безкоштовно цих земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського господарства,  за рахунок земель запасу Веселівської сільської ради, загальною площею 4,00 га,в межах села Слабунівка,    

керуючись ст. 118, п. 12 Перехідних положень Земельного кодексу України (зі змінами та доповненнями), ст. 26, 59 Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні” сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

    1.Рішення LXX сесії VI скликання від 12.06.2014 року за №  375/VI  « Про затвердження Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам,                                           за списком, згідно з додатком, та передачу їм безкоштовно цих земельних ділянок у власність  для ведення особистого селянського господарства,  за рахунок земель запасу Веселівської сільської ради, загальною площею 4,00 га,в межах села Слабунівка», скасувати.  

    2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою (голова комісії Гутник М.М.).

 

 

 

Сільський голова                                               В.В. Петухов