ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

рішення 3 281 від 03.04.2018 року "Про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

 

УКРАЇНА

Харківська  область

Балаклійський  район

Веселівська сільська рада

XXIX сесія VΙI скликання

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Від  03 квітня 2018 року                                                                     №281/VIΙ

 

Про внесення змін до рішення
сільської ради від 21 грудня 2017 року
«Про сільський бюджет на 2018 рік»

 

 

Відповідно до вимог статті 78 Бюджетного кодексу України і на підставі статті 46, 59, 61-67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада


                                                          ВИРІШИЛА:

І. Внести зміни до рішення сільської ради від 21 грудня 2017 року №234-VII «Про сільський бюджет на 2018 рік» з урахуванням змін та доповнень, затверджених рішеннями сесії сільської ради

від 28.02.2018 р. №257/VΙI (XXVII сесія VІI скликання),

від 14.03.2018 р. №279/VΙI (XXVIII сесія VІI скликання),

виклавши його у новій редакції:

1.  Визначити на 2018 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 5 246 437 грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 5 190 457 грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 55 980 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 5 246 437 грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету 4 924 961 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 321 476 гривень, з них бюджету розвитку 265 496 грн.;

- профіцит по загальному фонду місцевого бюджету у сумі 265 496 грн., дефіцит по спеціальному фонду місцевого бюджету у сумі 265 496 грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення розпорядникам коштів сільського бюджету на 2018 рік по загальному фонду 4 924 961 грн. та спеціальному фонду 321 476 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі  75 000 гривень.

4. Затвердити на 2018 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення.

5. Затвердити на 2018 рік  перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 5 до цього рішення.

6. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною  структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 2110);

- нарахування на заробітну плату (код 2120);

- забезпечення продуктами харчування (код 2230);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270);

- поточні трансферти населенню (код 2700);

- поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (код 2620).

7. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 1 922 734 грн. згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

8. Дозволити сільському голові укласти в Управлінні Державної казначейської служби України у Балаклійському районі Харківської області договір на отримання позики на покриття тимчасового касового розриву місцевого бюджету.

 

9. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань згідно додатку №7 до цього рішення.

 

10. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2018 рік:

до доходів належать надходження, визначені ст. 69 Бюджетного кодексу України.

 

11. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету України на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені ст. 691, 71 Бюджетного кодексу України.

 

12. Дозволити сільській раді в процесі виконання бюджету при необхідності здійснювати перерозподіл видатків за функціональною та економічною класифікаціями в межах загального і спеціального фонду за погодженням з постійною комісією з питань бюджету сільської ради з послідуючим затвердженням на сесії.

13.  Надати право виконавчому комітету сільської ради проводити розподіл та перерозподіл обсягів трансфертів із державного, обласного та районного бюджетів між програмною класифікацією видатків сільської ради у період між сесіями сільської ради, за умови погодження з постійною планово-бюджетною комісією сільської ради, з наступним внесенням змін до рішення про сільський бюджет.

 

14. Дозволити сільському голові укладати з районною радою договір на  перерахування субвенції на утримання об’єктів спільного користування та підписувати зміни до неї з послідуючим затвердженням на сесії.

15.  Додатки №1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

16. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію (голова комісії Слабун Н.Є.).

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Н.В.Остапчук