ОмскАвтоСклад

Веселівська сільська рада Балаклійського району

протокол № 01 1 сесії 7 скликання від 12.11. 2015 року

 

 

УКРАЇНА

Харківська область

Балаклійський район

Веселівська сільська рада

 

ПРОТОКОЛ № 01

 

І -ої сесії     VІІ скликання

 

 

 

Всього обрано депутатів: 14 .                                 12 листопада 2015 року

Присутні на сесії: 11

 

Сесію відкриває голова Веселівської сільської виборчої комісії Ященко В.В.

 

СЛУХАЛИ:

Доповідь голови Веселівської сільської виборчої комісії Ященко В.В., про встановлення результатів виборів Веселівського сільського голови та депутатів Веселівської сільської ради по черговим виборам депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2015 року.

Інформація приймається до відома. З цього моменту починаються повноваження сільського голови та депутатів Веселівської сільської ради VІІ скликання.

Голова Веселівської сільської виборчої комісії Ященко В.В., передає право подальшого ведення сесії сільському голові Остапчук Н.В.

 

Далі І -у сесію VІІ скликання веде сільський голова Остапчук Наталія Вікторівна,

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про обрання секретаря сільської ради.

2. Про утворення виконавчого комітету сільської ради та затвердження його складу.

3. Про утворення постійних комісій сільської ради.

4. Про обрання складу постійної планово-бюджетної комісії сільської ради.

5. Про обрання складу постійної комісії сільської ради по охороні правопорядку, законності та соціального захисту населення сільської ради.

6. Про визнання повноважень сільського голови, обраного 25 жовтня 2015 року .

7. Про обрання складу постійної комісії сільської ради у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою.

8. Про умови оплати праці сільського голови.

 

СЛУХАЛИ:

1. Про обрання секретаря сільської ради.

Сільського голову Остапчук Н.В., яка доповіла присутнім, що відповідно до ст. 50 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» кандидатура на посаду секретаря сільської ради вноситься сільським головою.Пропонується на посаду секретаря сільської ради кандидатура: ТАРАН НАТАЛІЇ ІВАНІВНИ.

Відповідно до чинного законодавства секретар сільської ради, селищної та міської рад обирається із числа депутатів таємним голосуванням. Для цього вноситься пропозиція обрати лічильну комісію в кількості 3 депутатів: Тарасової Ольги Василівни,Біліченко Ліліани Віталіївни,Лихиної Римми Василівни. Лічильна комісія обирається одноголосно і приступає до роботи.

Проводиться засідання лічильної комісії та проходить процес обрання секретаря сільської ради таємним голосуванням. Після проведення таємного голосування,засідання лічильної комісії по встановленню результатів таємного голосування звиборів секретаря сільської ради оголошується результат таємного голосування( Протоколи лічильної комісії № 1,2 та № 3 І-ої сесії VІІ скликання 12.11.2015 року

додаються ).

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про обрання секретаря сільської ради” прийняти.

 

/ додається /

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає, “утримались” - немає.

 

СЛУХАЛИ:

2. Про утворення виконавчого комітету сільської ради та затвердження йогоскладу.

Сільського голову Остапчук Н.В., яка запропонувала присутнім кількісний та персональний склад виконавчого комітету для затвердження.

 

ВИРІШИЛИ:Рішення “Про утворення виконавчого комітету сільської ради та затвердження його складу.прийняти.

/ додається /

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає, “утримались” – немає.

СЛУХАЛИ:

3.Про утворення постійних комісій сільської ради.

Сільського голову Остапчук Н.В., якавідповідно до ст. 26 п.2, 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала присутнім утворити постійні комісії сільської ради.

 

ВИРІШИЛИ:Рішення “Про утворення постійних комісій сільської ради.” прийняти.

/ додається /

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає,“утримались” - немає.

 

 

СЛУХАЛИ:

4. Про обрання складу постійної планово-бюджетної комісії сільської ради.

Сільського голову Остапчук Н.В., яка відповідно до ст. 26 п.2,47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала присутнім обрати склад постійної планово-бюджетної комісії сільської ради.

ВИРІШИЛИ : Рішення “Про обрання складу постійної планово-бюджетної комісії сільської ради.прийняти.

/ додаються /

 

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає, “утримались” – немає.

 

СЛУХАЛИ:

5.Про обранняскладупостійної комісії сільської ради по охороні правопорядку, законності та соціального захисту населення сільської ради.

Сільського голову Остапчук Н.В., яка відповідно до ст. 26 п.2,47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала присутнім обрати склад постійної комісії сільської ради по охороні правопорядку, законності та соціального захисту населення сільської ради.

 

ВИРІШИЛИ : Рішення “ Про обрання складу постійної комісії сільської ради по охороні правопорядку, законності та соціального захисту населення сільської ради.прийняти.

/ додаються /

 

Голосували “за” - 11 ,” проти “- немає” “-,”утримались - немає ”

 

СЛУХАЛИ:

6. Про визнання повноважень сільського голови Веселівської сільської ради Остапчук Наталії Вікторівни, обраного на виборах 25 жовтня 2015 року.

Сільського голову Остапчук Н.В., яка доповіла присутнім, про визнання повноважень сільського голови, згідно ст.42 п.1, ст.46 п.2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

 

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про визнання повноважень сільського голови, обраного 25 жовтня 2015 року” прийняти.

/ додається /

 

Голосували “за” - 11 ,” проти “- немає” “-,”утримались - немає ”

 

СЛУХАЛИ:

7.Про обранняскладупостійної комісії сільської ради по охороні правопорядку, законності та соціального захисту населення сільської ради

Сільського голову Остапчук Н.В., яка відповідно до ст. 26 п.2 ст.47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” запропонувала присутнім обратисклад постійної комісії сільської ради у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою.

 

ВИРІШИЛИ : Рішення “ Про обрання складу постійної комісії сільської ради у сфері регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища та благоустрою.прийняти.

/ додаються /

 

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає, “утримались” – немає.

 

 

СЛУХАЛИ:

8. Про умови оплати праці сільського голови.

Смірнову О.Є., головного бухгалтера сільської ради,яка доповіла присутнім умови оплати праці сільського голови відповідно до Постанови КМ України « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 09.03.2006 року № 268 зі змінами, та що відповідно до ст.14 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування», ст.15 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування» сільському голові 1-ою сесією сільської ради присвоюється ранг посадової особи місцевого самоврядування.

ВИРІШИЛИ: Рішення “Про умови оплати праці сільського голови. ” прийняти.

 

/ додається /

Голосували “за” - 11 , “проти” - немає, “утримались” – немає.

 

 

 

 

Сільський голова                            Н.В. Остапчук